Priser

 • Senior bogholder
 • Indtastning i finans- , debitor- og kreditormodul. Afstemninger af bank, debitorer, kreditorer.

  Momsregnskab samt indberetning heraf.

  Fakturering samt registrering af indbetaling og opfølgning af dårlige betalere, afsende rykkere og inddrivelse.

 • kr. 375,-
 • Udekørende revisor som administrere bogholderi funktion
 • Indtastning i finans- , debitor- og kreditormodul. Afstemninger af bank, debitorer, kreditorer.

  Momsregnskab samt indberetning heraf.

  Fakturering samt registrering af indbetaling og opfølgning af dårlige betalere, afsende rykkere og inddrivelse.

  Lønafregning (14-dages – månedsløn), indberetning af skat samt afstemning heraf mv. Afstemning til driften og status samt skat.dk.

  Indberetning instrastat, danmarks statestik, nemrefusion, virk.dk samt listeindberetning.

  Budgetudarbejdelse, gennemgang samt opfølgning.

 • kr. 410,-
 • Udekørende revisor
 • Perioderegnskaber.

  Renteberegning mellemregning, anlægskartotek, skatteberegning på personlige virksomheder samt selskaber, udskudt skat – hensættelse til udskudt skat. Indberetning af selvangivelsen for personer samt selskaber.

  Udarbejdelse af eksternt / internt regnskab.

  Udarbejdelse af personlige regnskaber samt indberetning mv.

 • kr. 595,-

Bemærk: priserne er timepriser ekskl. moms.